Informácie o štúdiu na UIM

UIM zabezpečuje jadro študijného programu Aplikovaná informatika v 3 stupňoch štúdia (Bc., Ing. a PhD.). Okrem toho zabezpečuje fakultné odborné predmety z oblasti informatiky.

Aktuality

Odkaz na stránku.

Bakalárske štúdium

Inžinierske štúdium

PhD štúdium

Výskum

Kontakty

Vyucba (last edited 2018-01-24 11:49:39 by EugenAntal)