TableOfContents()

Odporúčaný študijný plán - Bakalárske štúdium

Aktuálny študijný program sa dá získať na stránke http://www.fei.stuba.sk/generate_page.php?page_id=2570 FEI STU, v časti "Informácie pre študentov, Študijné programy".

Z centrálneho študijného programu vzhľadom na profiláciu, náväznosti, kapacity a možnosti rozvrhu sú zostavené odporúčané študijné plány pre jednotlivé výberové bloky.

Bezpečnosť Informačných Systémov

Modelovanie a Simulácia Udalostných Systémov

Informačné Technológie v Riadení a Rozhodovaní

Informačné Technológie v Mikroelektronike

Informačné Technológie v Energetike

BcPlan (last edited 2010-04-16 13:30:27 by PavolZajac)