Ing. Eugen Antal, PhD.

Miestnosť: C516

Mail: eugen.antal [at] stuba.sk

Konzultačné hodiny: treba sa dohodnúť mailom

Vedecký profil: BIS


Výuka

Aktuálna výuka v 2017/18

Výuka v minulosti

Vedené práce

Návrhy tém

Frequently asked questions (FAQ)

Aktuálne vedené práce (2017/18)

Práce vedené v histórií

Vedecký profil

EugenAntal (last edited 2018-02-02 19:43:56 by EugenAntal)