Ing. Eugen Antal, PhD.

Miestnosť: C516

Mail: eugen.antal [at] stuba.sk

Konzultačné hodiny: treba sa dohodnúť mailom

Vedecký profil: BIS


Výuka

Aktuálna výuka v 2018/19

Výuka v minulosti

Vedené práce

Návrhy tém

Frequently asked questions (FAQ)

Aktuálne vedené práce (2017/18)

Práce vedené v histórií

Umiestnenie štud. prác (pod mojim vedením) na rôznych súťažiach

Vedecký profil

EugenAntal (last edited 2018-09-11 06:48:03 by EugenAntal)