Kontakty

E-mailové adresy: meno.priezvisko@stuba.sk BR Telefón: 00421 2 60291xxx, kde xxx je klapka

Sídlo ústavu: FEI STU, Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava

Riaditeľ ústavu

prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.

Organizačné oddelenie

Zuzana Šabíková, vedúca oddelenia

Emília Komžíková

C 504

747

Mgr. Zuzana Šedová

A 416

383

Pedagogickí pracovníci oddelenia BIS a SI - abecedný zoznam

Konzultačné hodiny platia cez semester, cez skúškové obdobie a prázdniny si prosím dohodnite konzultácie emailom.

Meno

Miestnosť

Klapka

Konzultačné hodiny

Ing. Eugen Antal, PhD.

BIS

C 516

361

Po dohode mailom

Ing. Stefan Balogh, PhD.

SI

C 610

104

Ut 11:00 - 13:00

Dr. rer. nat. Martin Drozda, Privatdozent

SI

C 601

109

Mgr. Tomáš Fabšič, PhD.

BIS

C 513

756

Ing. Ondrej Gallo, PhD

SI

C 604

859

Po 9:00 - 10:00

prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.

BIS

C 501

226

Po 14:00 - 15:00

Ing. Alexander Hambalík, PhD.

BIS

C 610

104

Ut 14:00-16:00

Ing. Viliam Hromada, PhD.

BIS

C 510

288

Po dohode mailom

Mgr. Ing. Matúš Jókay, PhD.

BIS

C 503

181

Ut 10:00 - 11:00, Št 10:00-11:00

prof. RNDr. Gabriel Juhás, PhD.

SI

C 603

Št 14:00-16:00

RNDr. Igor Kossaczký, CSc.

SI

C 609

891

Ing. Stanislav Marček

SI

C 604

859

doc. RNDr. Karol Nemoga, PhD.

BIS

C 510

288

Po dohode mailom

Ing. Vladislav Novák

BIS

C 514

845

Po dohode mailom

prof. Dr. Ing. Miloš Oravec

SI

C 508

130

Ut 10:00-11:00, St 10:00-11:00

Mgr.Marek Sýs, PhD.

BIS

C 512

227

Ut 11:00-13:00, Št 11:00-13:00

Mgr. Zuzana Ševčíková

SI

C 605

576

Po dohode mailom

doc. Ing. Michal Šrámka, PhD.

BIS

C 608

398

Po dohode emailom

doc. Ing. Milan Vojvoda, PhD.

BIS

C 507

651

Po 10:00-11:00, Št 10:00-11:00

doc. Ing. Pavol Zajac, PhD.

BIS

C 515

435

Ut 11:00-11:30, St 11:00-12:00, Št 11:00-11:30

PhD. študenti, oddelenia BIS a SI - abecedný zoznam

Meno

Miestnosť

Klapka

Forma štúdia

Ing. Róbert Bučko

SI

externá forma štúdia

Ing. Zuzana Bukovčiková

SI

prezenčná forma

Ing. Maroš Čavojský

SI

C 606

416

prezenčná forma

Ing. Csaba Cserba

SI

externá forma štúdia

Ing. Martin Eliáš

BIS

prezenčná forma

Ing. Michala Gulášová

BIS

C 516

361

prezenčná forma

Ing. Vojtěch Jirka

SI

štúdium prerušené

Ing. Igor Kazlov

SI

C 614

externá forma štúdia

Ing. Pavol Marák

BIS

C 607

597

nadštandard

Ing. Juraj Mažári

SI

prezenčná forma

Ing. Peter Minarovský

SI

externá forma štúdia

Ing. Milan Mladoniczky

SI

prezenčná forma

Ing. Roderik Ploszek

BIS

prezenčná forma

Ing. Štefan Počarovský

SI

externá forma štúdia

Ing. Dominik Sopiak

SI

C 509

203

prezenčná forma

Ing. Peter Špaček

BIS

C 514

845

prezenčná forma

Ing. Juraj Varga

BIS

nadštandard

BIS (Bezpečnosť informačných systémov)

SI (Softvérové inžinierstvo)

Oddelenie matematiky

Kontakt (last edited 2018-09-11 06:14:38 by EugenAntal)