Aktuality

Predmety zabezpečované oddeleniami BIS a SI ÚIM

Bakalárske štúdium

1Bc - ZS

1Bc - LS

2Bc - ZS

2Bc - LS

3Bc - ZS

3Bc - LS

Inžinierske štúdium

1Ing - ZS

1Ing - LS

2Ing - ZS

2Ing - LS

Predmety (last edited 2018-01-11 14:44:16 by PavolZajac)