Informácie o štúdiu na UIM

UIM zabezpečuje jadro študijného programu Aplikovaná informatika v 3 stupňoch štúdia (Bc., Ing. a PhD.). Okrem toho zabezpečuje fakultné odborné predmety z oblasti informatiky.

Bakalárske štúdium

Inžinierske štúdium

PhD štúdium

Vyucba (last edited 2010-04-27 08:31:31 by StefanPocarovsky)