Informácie o doktorandskom štúdiu na katedre APLIKOVANEJ INFORMATIKY

Profil absolventa

*získa vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore aplikovaná informatika

*nájde uplatnenie ako člen výskumného tímu alebo môže byť jeho vedúcim všade, kde je potreba vedeckej práce v oblasti aplikovanej informatiky

*osvojí si zásady samostatnej a tímovej vedeckej práce, prezentácie výsledkov, čo bude prínosom pre jeho prax a súčasne prispeje k rozvoju študijného odboru

*bude ovládať vedecké metódy výskumu a vývoja v oblasti aplikovanej informatiky

*bude pripravený na budovanie vedeckej perspektívy v celej škále oblastí aplikovanej informatiky

Školitelia dizertačných prác

Aktuálne informácie ohľadom doktorandského štúdia

Vyucba/InformacieOhladomDoktorandskehoStudia (last edited 2013-03-26 08:00:39 by PavolZajac)