Okruhy tém na štátnu skúšku inžinierskeho štúdia pre štúdijný program Aplikovaná informatika

Okruhy tém na štátnu skúšku inžinierskeho štúdia pre doménu BIS: okruhyBIS.pdf

Nové okruhy tém na štátnu skúšku inžinierskeho štúdia pre doménu MSUS okruhyMSUS2018.doc

Vyucba/StatnaSkuska (last edited 2018-05-22 11:39:41 by MilanVojvoda)