Okruhy tém na štátnu skúšku inžinierskeho štúdia pre štúdijný program Aplikovaná informatika

Okruhy tém na štátnu skúšku inžinierskeho štúdia pre doménu BIS: attachment:okruhyBIS.pdf

Okruhy tém na štátnu skúšku inžinierskeho štúdia pre doménu MSUS attachment:okruhyMSUS.doc

Vyucba/StatnaSkuska (last edited 2017-04-26 16:06:57 by PavolZajac)